Tag: ลิงค์ ดู บอล ถ่ายทอด สด -บอลพรีเมียร์ลีก 2022 สล็อต royal

สายพันธุ์ปลา 1 ใน 5 ของแม่น้ำโขง กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

รายงาน “ปลาที่ถูกลืมของแม่น้ำโขง” หรือ The Mekong's Forgotten Fishes ซึ่งจัดทำโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ำทั่วโลก 25 กลุ่ม ระบุว่า สายพันธุ์ปลาราว 19% จากทั้งหมด 1,148 สายพันธุ์ในแม่น้ำโขง กำลังจะสูญพันธุ์ และตัวเลขอาจสูงกว่านี้ เนื่องจากมีสายพันธุ์ปลา 38 เปอร์เซ็นต์ ที่นักอนุรักษ์มีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับสถานะของพวกมัน ศาลฎีกาสหรัฐฯ ชี้ขาด ทุกรัฐไม่มีสิทธิแบน “ทรัมป์” จากการลงเลือกตั้ง กลุ่มอาชญากรรมเรียกร้องนายกฯ…