Tag: ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล 1 กรกฎาคม 64

"ศักดิ์สยาม" ไม่กังวล ศาลรัฐธรรมนูญใกล้วินิจฉัย ปมถือหุ้น

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีที่น่าสนใจ กรณี สส. จำนวน 54 คน ยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม (ผู้ถูกร้อง) ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้น และเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วน เป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 187 ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศคำพูดจาก เว็บสล็อต. 2543 มาตรา 4 (1) เป็นเหตุให้ ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยาม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ…